همشهریان نیکوکار میتوانند با عضویت در انجمن و دریافت قبض مشارکت ,مساعدت های مالی خویش را از طریق پرداخت مبلغ مورد نظر خود به صورت دوره ای (ماهیانه یا هر سه ماه یکبار ) در اختیار بیماران تحت پوشش قرار دهند . در این قبوض در ابتدای هر دوره به آدرس نیکوکار گرامی ارسال می گردد.

 قبض

از نیکوکاران عزیز درخواست می شود در صورت تغییر آدرس حتما به انجمن اطلاع دهند .

نشانی : احمد آباد ,خیابان قائم ,نبش قائم 12

تلفن :8418130

تلفکس : 8434455